Masterclass instellingsfarmacie en Thuiszorg

Als apotheekteam verleent u steeds meer zorg aan thuiszorgcliënten en cliënten in een zorginstelling of kleinschalige woonvorm. U werkt daarbij samen met zorgmedewerkers die de medicatie geven. Daarnaast heeft u te maken met extra wet- en regelgeving.

Heeft u de patiënten die (thuis)zorg krijgen goed in beeld? Bent u op de hoogte van de meest actuele wet- en regelgeving, zoals de Veilige principes in de medicatieketen? Hoe verloopt de samenwerking met de (thuis)zorginstelling? Op deze en andere vragen krijgt u antwoord tijdens de tweedaagse Masterclass instellingsfarmacie en Thuiszorg 2018. Speciaal bedoeld voor managers, teamleiders en apothekersassistenten.

Na de masterclass

  • Bent u op de hoogte van de meest actuele wet- en regelgeving, zoals de Veilige principes in de medicatieketen
  • Beschikt u over handvatten voor een optimale samenwerking met de (thuis-)zorg
  • Heeft u inzicht in het medicatieproces in zorginstellingen

Samenwerking

Medicatie+Zorg organiseert deze masterclass in samenwerking met het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik. Zij hebben zeer ruime ervaring met het begeleiden van zorgorganisaties bij alle onderdelen van het medicatieproces.

Downloads

Download hieronder de leaflet Masterclass instellingsfarmacie en Thuiszorg 2018.