Masterclasses

Als apotheekteam verleent u steeds meer zorg aan thuiszorgcliënten en cliënten in een zorginstelling. U heeft daarbij te maken met zorgmedewerkers die de medicatie geven. Maar ook met een veelheid aan extra regels. Benieuwd wat u kunt doen om de samenwerking met de Thuiszorg of met zorginstellingen te optimaliseren? Volg dan de Masterclass Thuiszorg (voor apothekers), de Masterclass instellingsfarmacie (voor apothekers) of de Masterclass Instellingsfarmacie en Thuiszorg (voor managers, teamleiders en apothekersassistenten).

Masterclass Thuiszorg (voor apothekers)
Heeft u uw thuiszorgpatiënten goed in beeld? Hoe verloopt de communicatie met de Thuiszorg? Voldoet u aan de gestelde eisen? Houdt u tegelijkertijd de processen in uw apotheek beheersbaar? Op deze vragen en meer krijgt u antwoord tijdens de tweedaagse Masterclass Thuiszorg.

Masterclass instellingsfarmacie (voor apothekers)
Weet u hoe het medicatieproces in intramurale zorginstellingen eruitziet? Bent u op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving, zoals de Veilige principes in de medicatieketen? Heeft u zicht op het verloop van een aanbestedingsproces? Op deze vragen en meer krijgt u antwoord tijdens de tweedaagse Masterclass instellingsfarmacie.

Masterclass instellingsfarmacie en Thuiszorg (voor managers, teamleiders en apothekersassistenten)
Heeft u de patiënten die (thuis)zorg krijgen goed in beeld? Bent u op de hoogte van de meest actuele wet- en regelgeving, zoals de Veilige principes in de medicatieketen? Hoe verloopt de samenwerking met de (thuis)zorginstelling? Op deze en andere vragen krijgt u antwoord tijdens de tweedaagse Masterclass Instellingsfarmacie en Thuiszorg. Speciaal bedoeld voor farmaceutische consulenten en apothekersassistenten.

Data masterclasses
Download hieronder het overzicht van de masterclasses in 2018.