Over ons

De zorgmarkt is in beweging. Terwijl de zorgvraag de komende jaren toeneemt, trekt de overheid zich terug. Als zorgorganisatie krijgt u de kans uw eigen koers uit te zetten. Voldoen aan de complexe zorgvraag van uw patiënten kunt u echter niet alleen.

Medicatie+Zorg is onderdeel van Mosadex Groep. Wij verbinden de lokale apotheker aan uw zorginstelling of thuiszorgorganisatie. Onze apothekers zijn experts op het gebied van instellingsfarmacie en leveren maatwerk in uw vertrouwde omgeving.

Lokale specialisten
Wij geloven in de kracht van lokale samenwerkingsverbanden. Via het netwerk van Mosadex Groep selecteren wij uw lokale specialist. Natuurlijk stellen wij eisen beide partijen. Bijvoorbeeld op het gebied van de kwaliteit van farmacotherapie, kennis van actuele wet- en regelgeving, aanbestedingen, het inrichten van een veilig mediatieproces en instellingsautomatisering en de snelheid van leveren.

GDS-expertise
Tot Mosadex Groep behoort ook Apotheek Voorzorg, de grootste leverancier van Medicatierollen in Nederland. Dat maakt dat we kennis hebben over het opstellen van een geneesmiddelendistributieprotocol en een vlekkeloze implementatie.