Thuiszorg

Steeds meer cliënten blijven langer thuis wonen en hebben een complexe zorgvraag. Onze apothekers geven samen met u praktisch invulling aan de Veilige Principes in de medicatieketen. Kent u ons unieke concept met thuiszorgspecialisten al?

Bij ons kunt u terecht voor:

 • Uw lokale apotheek 
  Medicatie+Zorg is onderdeel van Mosadex Groep en heeft daarom een breed netwerk met gespecialiseerde apotheken. Dus ook altijd een apotheek bij u in de buurt. Deze apotheek kan maatwerk leveren in uw lokale omgeving.
   
 • Samenwerking eerste lijn met dé thuiszorgspecialist 
  Recent zijn we gestart met het concept 'de thuiszorgspecialist'. Kenmerken van deze specialist zijn het organiseren van een heldere communicatiestructuur en uniformiteit van de zorgprocessen en de integratie met digitale toepassingen. Wij vertellen u hier graag meer over in een persoonlijk gesprek.
   
 • Veilig Principes in de medicatieketen
  Om de medicatieveiligheid van uw cliënten te borgen zijn de ‘Veilige Principes’ in de medicatieketen opgesteld. Medicatie+Zorg heeft een netwerk van apotheken die op basis van deze Veilige Principes een professionele afweging maken in het dagelijkse handelen.
   
 • GDP (geneesmiddeldistributieprotocol)
  Uw organisatie verzorgt de medicatie bij cliënten thuis op een veilige en verantwoorde manier. Hierbij is duidelijk wie welke verantwoordelijkheid heeft in het medicatieproces. Essentieel is dat uw zorgmedewerkers deze verantwoordelijkheid kunnen nemen doordat de protocollen en werkinstructies uniform en eenduidig in een geneesmiddelendistributieprotocol (GDP) zijn verwoord. Dit GDP wordt door de apotheken en huisartsen geborgd om medicatieveiligheid van de cliënt te bewaken. Wij adviseren en begeleiden u graag bij de implementatie van dit proces.
   
 • Actuele wet- en regelgeving - inspectieproof
  De basis voor een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen is de relevante wet- en regelgeving zoals (onder andere) vastgelegd in het document ‘Veilige Principes in de medicatieketen’. De Inspectie voor de Gezondheidszorg beschouwt de Veilige Principes als veldnorm. Vanzelfsprekend zijn de apotheken waarmee wij samenwerken op de hoogte van deze Veilige Principes en handelen hiernaar.
   
 • Scholing
  Afhankelijk van opleiding, behoeften of kennistekort van uw zorgmedewerkers verzorgen wij in samenwerking met u en apotheek, scholing op maat waardoor uw medewerkers op de hoogte zijn van het medicatieproces en werking, bijwerking, interacties van medicatie.
   
 • Automatisering
  Vanuit de praktijk kennen wij de voor- en nadelen van veel ICT-applicaties. Bij thuiszorgorganisaties is het werken met een elektronisch cliëntendossier (ECD) steeds meer de norm. Het koppelen van ondersteunende software applicaties zoals een digitaal toedienregistratiesysteem (TRS) om de medicatieveiligheid te waarborgen zijn in beeld. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden en kunnen ondersteunen bij de implementatie.
   
 • Advies op maat
  Als thuiszorgorganisatie heeft u mogelijk vragen over het goed inrichten van het medicatieproces in samenwerking met een apotheek zodat de medicatieveiligheid van uw cliënten is gewaarborgd en uw zorgmedewerkers veilig en verantwoord kunnen werken. Vanuit onze kennis en ervaring op dit gebied geven wij u vanuit Medicatie+ Zorg graag vrijblijvend advies