Privacy statement

Uw persoonsgegevens worden door M+Z met de grootste zorg behandeld. In deze privacy statement kunt u lezen welke  persoonsgegevens wij gebruiken, waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken en hoe wij uw gegevens beschermen. 

 

1. Verwerking van persoonsgegevens

M+Z verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van het beantwoorden van vragen en het organiseren van Masterclasses en alle daar uit voort vloeiende registraties.

 

2. Verantwoordelijkheid M+Z

M+Z is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens van haar klanten en voor de juistheid en nauwkeurigheid deze te verwerken.

 

3. Persoonsgegevens die wij verwerken

M+Z verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van gegevens die wij mogelijk van u verwerken:

 • Naam
 • Achternaam
 • Woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • Functie
 • Kwaliteitsregister
 • BIG- nummer
 • Organisatie 
 

 

4. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

 • Beantwoorden vragen
 • Communicatie met deelnemers Masterclasses
 • Aanvragen accreditatie bij kwaliteitsregister
 • Administratie Masterclasses
 • Facturatie Masterclasses

 

5. Hoe gaan wij om met de beveiliging van uw gegevens?

Om uw gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verkrijging, neemt M+Z passende technische en organisatorische maatregelen die per verwerking zijn vastgelegd. Om veiligheid te garanderen, evalueren we deze maatregelen regelmatig met inachtneming van relevante wet- en regelgeving en houden we onze software up-to-date. 

 

6. Bewaartermijn

M+Z bewaart persoonsgegevens voor de duur nodig voor het verwezenlijken van de doeleinden, tenzij een langere bewaringstermijn door de wetgeving is vereist of toegestaan. De persoonsgegevens die onderdeel uitmaken van uw administratief dossier worden door M+Z uiterlijk 7 jaar bewaard. 

 

7. Gebruik van persoonsgegevens door derden

M+Z verstrekt uw gegevens aan derden indien dit nodig is binnen het kader van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Buiten deze kaders zal M+Z uw gegevens niet verstrekken aan derden, tenzij u hiervoor toestemming heeft gegeven. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. M+Z blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

8. Recht op inzage, correctie, verwijdering of Gegevensoverdracht

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw reeds verleende toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door M+Z en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@medicatiepluszorg.nl.

 

9. Vragen?

Heeft u vragen over ons privacy statement? Mail ons via: info@medicatiepluszorg.nl.