Themalunch

Themalunch Toetsingskader Medicatieveiligheid

In één dagdeel alle ins- en outs te weten komen over een relevant onderwerp voor uw apotheek? Dat is het doel van onze nieuwe themalunches waarin elke keer een ander onderwerp aan bod komt. Ze worden begeleid door praktijkdeskundigen met sprekende voorbeelden, pragmatische oplossingen en oog voor de impact op zorgverleners en de patiënt. Er is ruime gelegenheid om met collega’s te overleggen en praktijkvoorbeelden uit uw eigen apotheek in te brengen.

Met de Themalunch Toetsingskader medicatieveiligheid in de verpleeghuiszorg en in de zorg thuis gaan we in op het toetsingskader van het IGJ. Aan bod komen de 8 normen van medicatieveiligheid en de daar aan gekoppelde toetsingscriteria. Gastdocent is Luciënne van den Boogerd; Apotheker, gespecialiseerd in farmacotherapeutische ouderenzorg en zelfstandig adviseur.

Praktische informatie

Doelgroep: apothekers en farmaceutisch managers
Duur: één dagdeel
Kosten: €250,- excl. btw
Locatie: Houten
Datum: 7 december 2023 (10.30 - 15.00 uur)