Boudien Mulder-Galama

Functie: 
Farmaceutisch Consulent bij Service Apotheek Sasburg
Sommige problemen in het medicatieproces blijken eenvoudiger op te lossen dan gedacht. Waarom moeilijk doen als het anders kan?

Boudien Mulder-Galama is Farmaceutisch Consulent bij Service Apotheek Sasburg. In 2018 volgde zij de masterclass farmaceutisch managers en apothekersassistenten van Medicatie+Zorg. Waarom? “Iedere apotheek heeft zijn eigen problematiek rondom de leveringen van GDS, wij ook. Het is fijn om te leren hoe we met de vraagstukken omgaan, waar de grenzen liggen. Ik hoopte antwoorden te vinden en met collega’s te sparren!”

Waar gaat de masterclass over?
“De masterclass is gericht op de rechten, plichten en verantwoordelijkheden die je als apotheek hebt om ervoor te zorgen dat andere zorgverleners op een veilige en correcte manier de medicatie aan de cliënt kan geven of toedienen. Tijdens de masterclass wordt actueel nieuws behandeld, komen inspirerende sprekers uit het vak langs en brainstorm je met andere deelnemers.”

Wat waren uw verwachtingen?
“Eerlijk gezegd verwachtte ik een droge langdradige masterclass, met veel theorie. Maar ik kreeg leerzame en gezellige uren! Boven verwachting boeiend met veel interactie.”

Wat zijn de inzichten die de masterclass u gegeven heeft?
“Het verbeteren van processen en het beter kunnen aangeven en onderbouwen waar de grenzen liggen m.b.t. de levering van medicatie aan cliënten die op wat voor manier dan ook hulp hebben van een verzorgende. Maar ook hoe wij als apotheek enigszins kunnen bijdragen aan het waarborgen van de veiligheid van de andere zorgverlener. Ter voorbereiding op de masterclass hield ik een tijd bij tegen welke problemen in het medicatieproces wij bij apotheek Sasburg aanliepen. Sommige problemen blijken eenvoudiger op te lossen dan gedacht. Waarom moeilijk doen als het anders kan?”

Hoe uit zich dat in de praktijk?
“De kennis van het apotheekteam is vergroot! De handelingen en processen zijn nu weloverwogen en de veiligheid kan beter worden gewaarborgd.”

Een onderdeel van de masterclass is stage lopen bij een zorgorganisatie. Hoe heeft u dat ervaren?
“De stage in de thuiszorg vond plaats bij Thuiszorg Zuidwest Friesland die samen met het Antonius Ziekenhuis Sneek, onderdeel uitmaakt van de Antonius Zorggroep. De stage vond plaats in de wijk Lemmerweg Sneek, waar Apotheek Sasburg ook gevestigd is. Deze dag ben ik met Janine van Casteren op pad geweest. Bijzonder prettig om een kijkje te mogen nemen bij de werkzaamheden van een wijkverpleegkundige. Door de verdeling van cliënt gerichte zorg en de coördinerende taken, is mijn inzicht verbreed ten aanzien van apotheek gerelateerde zaken op de werkvloer van de thuiszorg. De apotheek, thuiszorg maar ook de cliënt en zijn omgeving zijn een samenhangend geheel waarbij samenwerking een vereiste is. Ik heb nu nog meer respect voor mensen die werkzaam zijn in de zorg en mantelzorgers die onmisbaar zijn voor de zorgvragers. En de uitkomst is ook een fijne relatie in mijn netwerk. We blijven in contact en voorzien elkaar van vernieuwende informatie als het relevant is voor ons werk.”

Zou u andere farmaceutisch consulenten en apothekersassistenten een masterclass aanbevelen?
“Jazeker, ik ben echt super enthousiast over deze masterclass. Samen met de andere deelnemende cursisten was dit een zeer zinvolle en verhelderende masterclass. Het waren twee hele leuke dagen met veel interactie. Een verrijking van je vak!”