Martin Woltermann

Functie: 
Directeur Apotheekgroep Breda
Ons doel is om onderdeel te worden van de instelling, dat de persoonlijke relatie met de apotheker voelt alsof we een directe collega zijn.

Wie het grote moderne pand van Apotheek Brabantpark binnenloopt, ziet ook de ruimte naast deze openbare apotheek. Vol bakken, medicatierollen en mensen in de weer. Door de grote glazen wanden vang je een glimp op van één van de grootste instellingsapotheken van Noord-Brabant: Apotheek FarmaZorg Breda. Wij spraken apothekers Martin Woltermann, Ivo Witte en Anke Bartels over de meerwaarde van instellingsfarmacie en de samenwerking met Medicatie+Zorg.

Een instellingsapotheek?
“Daar gaat een verhaal aan vooraf”, zo begint Martin te vertellen. “Bewoners in een instelling krijgen hun medicijnen vaak via een medicatierol. De afgelopen tien jaar zijn de instellingen steeds grootschaliger geworden, de eisen steeds strenger en de druk op de kosten steeds groter. Het leveren van farmaceutische zorg aan deze grote, intra- en extramurale instellingen met meerdere locaties vroeg om een andere organisatie en samenwerking dan we gewend waren. Het concept instellingsfarmacie werd geboren.” De ontwikkeling die Martin schetst, is niet van vandaag of gisteren. Al sinds 2009 verzorgt het apotheekteam van Martin de farmacie voor onder andere zorginstelling Thebe West-Brabant. Hij herinnert zich dat in dezelfde tijd diverse instellingen de medicatie nog zelf uitzette, niet zelden zonder toezicht van een apotheker.

In 2011 ging Martin Woltermann met zes andere apothekers samen onder de vlag Apotheekgroep Breda. “Met de zes apotheken werken we samen als één bedrijf, maar aanvankelijk bediende elke apotheek nog haar eigen instellingen. De ene was hierin verder dan de ander. Ons bekroop al snel het gevoel ‘dit kan slimmer’. Apotheek Woltermann had in feite al een kleine instellingsapotheek opgericht. Eind 2012 besloten we te verhuizen naar een eigen locatie en alle ‘instellingswerkzaamheden’ van al onze apotheken daar samen te voegen, inclusief het hierin gespecialiseerde personeel. Zo is Apotheek FarmaZorg Breda in 2013 geboren.

Nu, nog geen zes jaar en al weer een nieuwe locatie verder, zijn we een gespecialiseerde instellingsapotheek die medicatie levert aan alle soorten instellingen, van Etten-Leur tot aan Oisterwijk. We leveren niet zomaar medicijnen: we leveren een zorgconcept van A tot Z.”

Kennis delen met Medicatie+Zorg
Apotheker Ivo Witte werd binnengehaald om zich door Martin te laten specialiseren in instellingsfarmacie. In de afgelopen zes jaar groeide Ivo uit tot een doorgewinterde instellingsapotheker, samen met zijn collega’s Anke Bartels (instellingsapotheker) en Steven Froger, de apotheker van Apotheek Brabantpark. De sterke groei van FarmaZorg is mede mogelijk dankzij een goede samenwerking met Apotheek Voorzorg. Ivo: “Apotheek Voorzorg is niet alleen de leverancier van onze medicatierollen. Onder de naam Medicatie+Zorg, bieden zij ook begeleiding bij instellingsfarmacie Ik volgde een masterclass en deelde onze ervaringen in Breda met de projectleiders. Zo werd het een wisselwerking van kennisdeling, sparren en elkaar vooruit helpen. Het heeft ons veel gebracht!”

Bij instellingsfarmacie gaat het volgens Ivo grotendeels om de samenwerking. De meerwaarde van een instellingsapotheek is niet het leveren van medicijnen. Ivo: “De meerwaarde zit in je deelname aan FTO’s, interne audits doen, vraagbaak zijn voor behandelend artsen, ook ongevraagd advies geven, richtlijnen stellen, flexibel en bereikbaar zijn” Martin vult aan: “Ons doel is om onderdeel te worden van de instelling, zodanig dat de persoonlijke relatie met de apotheker zo sterk voelt alsof we een directe collega zijn.”

Groter worden is aanbestedingen winnen
Instellingen zetten steeds vaker een aanbesteding uit om te komen tot één vaste apotheker voor meerdere locaties. Zo ook Thebe, in 2018. Martin: “Spannend, want we hadden al jaren een contract voor regio West-Brabant. Door de aanbesteding kwam dat contract ineens te vervallen en moesten we ons opnieuw bewijzen. Het voelt als solliciteren op je eigen baan. Maar nu stond ook Thebe Midden-Brabant op het spel. Medicatie+Zorg hielp ons door mee te denken met de offertestukken; ze lazen mee met een kritisch oog. Door hun ervaring in instellingen weten zij waar we de nadruk op moeten leggen en hoe we bepaalde zaken het beste konden verwoorden. Inmiddels hebben we meerdere aanbestedingen in samenwerking met hen doorlopen. We hebben ze weliswaar niet allemaal gewonnen, maar voor 2019 ligt zowel voor Amarant als voor Thebe West- én Midden-Brabant een contract op tafel.”

Naar een hoger level
Mede door de nieuwe contracten is het (tweede) pand in Breda nu alweer bijna te klein. Ivo: “Bizar, nog maar twee jaar geleden trokken we hierin met de gedachte hier nooit meer uit te groeien. Gelukkig kunnen we dankzij de zeer hoge plafonds een extra verdieping creëren binnen de bestaande ruimte. We brengen FarmaZorg letterlijk en figuurlijk naar een hoger level!” Wat is de kracht van FarmaZorg? Martin: “Ondanks de groei behouden we onze lokale focus en korte lijnen. Onze belofte is flexibel en bereikbaar zijn. Dat is in deze branche heel belangrijk, sinds kort zelfs 24/7 service. Mede door het nieuwe contract bij Amarant hebben we in september een derde instellingsapotheker aangenomen, Anke Bartels. Zij is momenteel het gezicht voor hen.” Anke vult aan: “Bij Amarant hebben we een interessante uitdaging. Het gaat om gehandicaptenzorg, de cliënten wonen in de wijk. De teams werkten samen met de apotheker om de hoek. Voor een zorginstelling is het dan lastig om met al die verschillende partijen afspraken te maken over de farmaceutische zorg. Nu ze de keuze gemaakt hebben voor één instellingsapotheek kunnen we stappen maken. Onderdeel van de nieuwe afspraken is bijvoorbeeld dat we op korte termijn bij alle teams over gaan op digitale toedienregistratie, waardoor de kwaliteit verbetert.”

Instellingsfarmacie is nog volop in ontwikkeling
Martin: “De manier waarop wij FarmaZorg hebben ingericht, is een antwoord op een vraag in de markt. We reageren op wat we horen en zien. Daarom weet ik nu nog niet waar we over tien jaar staan. We zijn continue in ontwikkeling. Die kennis delen we graag met andere apotheken en bijvoorbeeld Medicatie+Zorg, om collega’s op te leiden. Zo zijn we voor de masterclass Instellingsfarmacie ook een stagelocatie. Apothekers kunnen bij ons een kijkje in de keuken nemen.” Martin benadrukt dat een openbare apotheek niet ‘zomaar’ instellingsfarmacie erbij kan doen. "Het is een specialisme.”