Tineke Lok-Lodewijks

Functie: 
Apotheker bij Edesche Apotheek
De masterclass zette mij aan het denken: hoe kan ik het als apotheker voor de thuiszorg gemakkelijker maken om te voldoen aan de veilige principes in de medicatieketen?

Apotheker Tineke Lok-Lodewijks van de Edesche Apotheek volgde in 2017 de tweedaagse Masterclass Thuiszorg. Tijdens de eerste dag stonden de Veilige Principes in de medicatieketen centraal (specifiek voor eerstelijnszorg) en liep Tineke mee met een Thuiszorgorganisatie. Op de tweede dag bespraken ze  de ervaring uit de praktijkdag en maakte de groep per apotheek een plan.

Waarom heeft u voor de masterclass Thuiszorg gekozen? 
"Een van mijn aandachtsgebieden als apotheker zijn de zorginstellingen. Ik vind het erg interessant om te kijken hoe ik hen als apotheker optimaal kan ondersteunen. In het verlengde daarvan zit ook de Thuiszorg. Mijn collega apotheker had onlangs al de Masterclass Instellingsfarmacie gedaan. Om ons als totale apotheek zo breed mogelijk te oriënteren, heb ik gekozen om de Masterclass Thuiszorg te doen. En daar heb ik geen spijt van! De manier waarop Els Dik tijdens de masterclass haar informatie bracht, heeft me enorm aan het denken gezet. Eerlijk is eerlijk, ik was al goed thuis in de materie van de Veilige Principes omdat ik hierover zelf ook trainingen geef. Maar ik ben echt uitgedaagd om na te denken over wat ik er verder mee kan en moet."

Wat zijn de inzichten die de masterclass u gegeven heeft?
"Tijdens de masterclass loop je ook een ochtend mee. Dat gaf mij inzicht in hoe mensen handelen in bepaalde situaties. Zo heeft iedereen zich geconformeerd aan de Veilige Principes in de medicatieketen, maar in de praktijk blijkt het toch lastig om ze aan te houden. Dat is zeker geen onwil, maar heeft meer te maken met de praktische haalbaarheid. 

Denk bijvoorbeeld aan de baxterrol. Als er wat verandert in de medicatie moet dit direct aangepast worden in de rol. Maar als iemand van de Thuiszorg langskomt bij de betreffende cliënt om de medicijnen toe te dienen, mag die verpleegkundige volgens de Veilige Principes niet langs de apotheek om de aangepaste rol op te halen. Hoe zorg je er dan op dat moment voor dat de cliënt wel de juiste medicijnen krijgt, maar jij je toch houdt aan de Veilige Principes? Dat zette mij aan het denken: hoe kan ik als apotheker een goede oplossing bieden om het zo ook voor de Thuiszorg gemakkelijker te maken om te voldoen aan de principes?"

Hoe uit zich dat in de praktijk? 
Als speerpunt heb ik meegenomen dat ik in het vervolg bij een cliënt die wil gaan baxteren eerst fatsoenlijk wil kunnen overleggen met de arts en een uitgebreide medicatiereview wil doen. Op die manier kan ik ervoor zorgen dat de medicatie volledig op orde is voor de cliënt. Dat is beter voor de cliënt en zorgt ervoor dat de Veilige Principes gemakkelijker door de thuiszorg toegepast kunnen worden. Verder wil ik vaart gaan maken met NCare, een digitaal toedienregistratiesysteem voor optimale medicatieveiligheid in zorginstellingen en thuiszorg. Ook deze oplossing helpt zorginstellingen om zich te houden aan de principes. Zo kan ik de Thuiszorg nog beter ondersteunen in de dagelijkste zorg voor hun cliënten.

Zou u andere farmaceutisch consulenten en apothekersassistenten een masterclass aanbevelen?
"Ik ben van mening dat het echt wijs om deze masterclass te volgen. Het zet je heel erg aan het denken als apotheker. Wat gebeurt er in de thuiszorg en wat wil ik daarmee? In de cursus krijg je voldoende bagage om te beginnen.”