Themadagen

Themadag Geïndividualiseerde Distributievormen (GDV)

De KNMP-richtlijn ‘Zorg voor patiënten met geneesmiddelen in een geïndividualiseerde distributievorm’ is in 2021 herzien. Op de themadag GDV leert u alles over de herziene aanbevelingen én krijgt u een rondleiding in de productie van de medicatierol bij Apotheek Voorzorg. Na de cursus heeft u in beeld wat de sterke en zwakke plekken van uw eigen GDV-proces zijn en hoe u op praktische wijze uw proces aan de richtlijn kunt laten voldoen.  Deze cursus wordt verzorgd door SIR.

Praktische informatie

Doelgroep: Apothekers
Duur: één dag
Kosten: €375,-
Locatie: Elsloo
Datum: 19 april 2022 of 20 september

Inschrijving via SIR: VOLGEBOEKT

Geef uw voorkeursdatum door bij aanmelding

Themalunch Toetsingskader Medicatieveiligheid

In één dagdeel alle ins- en outs te weten komen over een relevant onderwerp voor uw apotheek? Dat is het doel van onze nieuwe themalunches waarin elke keer een ander onderwerp aan bod komt. Ze worden begeleid door praktijkdeskundigen met sprekende voorbeelden, pragmatische oplossingen en oog voor de impact op zorgverleners en de patiënt. Er is ruime gelegenheid om met collega’s te overleggen en praktijkvoorbeelden uit uw eigen apotheek in te brengen.

Met de Themalunch Toetsingskader medicatieveiligheid in de verpleeghuiszorg en in de zorg thuis gaan we in op het toetsingskader van het IGJ. Aan bod komen de 8 normen van medicatieveiligheid en de daar aan gekoppelde toetsingscriteria. Gastdocent is Luciënne van den Boogerd; Apotheker, gespecialiseerd in farmacotherapeutische ouderenzorg en zelfstandig adviseur.

Praktische informatie

Doelgroep: Apothekers& farmaceutisch managers
Duur: één dagdeel
Kosten: €250,-
Locatie: Houten
Datum: 27 september