“Het heeft mij aan het denken gezet”

04-12-2017

Apotheker Tineke Lok-Lodewijks van de Edesche Apotheek volgde onlangs de Masterclass Thuiszorg, een initiatief van Medicatie+Zorg en het Instituut Verantwoord Medicijngebruik. De masterclass bestaat uit twee dagen. Tijdens de eerste dag staan de Veilige Principes in de medicatieketen centraal (specifiek voor de eerste lijn) en loopt u mee met een Thuiszorgorganisatie. Op de tweede dag bespreken we onder andere de ervaring uit de praktijkdag en maken we per apotheek een plan.

Reactie apotheker Tineke Lok-Lodewijks

 “Een van mijn aandachtsgebieden als apotheker zijn de instellingen. Ik vind het erg interessant om te kijken hoe ik hen als apotheker optimaal kan ondersteunen. In het verlengde daarvan zit ook de Thuiszorg. Mijn collega apotheker had onlangs al de Masterclass Instellingsfarmacie gedaan. Om ons als totale apotheek zo breed mogelijk te oriënteren, heb ik gekozen om de Masterclass Thuiszorg te doen.

De manier waarop Els Dik tijdens de masterclass haar informatie bracht, heeft me enorm aan het denken gezet. Eerlijk is eerlijk, ik was al goed thuis in de materie van de Veilige Principes omdat ik hierover zelf ook trainingen geef. Maar ik ben echt uitgedaagd om na te denken over wat ik er verder mee kan en moet.

Inzicht in de praktijk

Tijdens de masterclass loop je ook een ochtend mee. Dat gaf mij inzicht in hoe mensen handelen in bepaalde situaties. Zo heeft iedereen zich geconformeerd aan de Veilige Principes in de medicatieketen, maar in de praktijk blijkt het toch lastig om ze aan te houden. Dat is zeker geen onwil, maar heeft meer te maken met de praktische haalbaarheid.

Denk bijvoorbeeld aan de baxterrol. Als er wat verandert in de medicatie moet dit direct aangepast worden in de rol. Maar als iemand van de Thuiszorg langskomt bij de betreffende cliënt om de medicijnen toe te dienen, mag die verpleegkundige volgens de Veilige Principes niet langs de apotheek om de aangepaste rol op te halen. Hoe zorg je er dan op dat moment voor dat de cliënt wel de juiste medicijnen krijgt, maar jij je toch houdt aan de Veilige Principes? Dat zette mij aan het denken: hoe kan ik als apotheker een goede oplossing bieden om het zo ook voor de Thuiszorg gemakkelijker te maken om te voldoen aan de principes?

Thuiszorg ondersteunen

Als speerpunt heb ik meegenomen dat ik in het vervolg bij een cliënt die wil gaan baxteren eerst fatsoenlijk wil kunnen overleggen met de arts en een uitgebreide medicatiereview wil doen. Op die manier kan ik ervoor zorgen dat de medicatie volledig op orde is voor de cliënt. Dat is beter voor de cliënt en zorgt ervoor dat de Veilige Principes gemakkelijker door de thuiszorg toegepast kunnen worden. Verder wil ik vaart gaan maken met NCare, een digitaal toedienregistratiesysteem voor optimale medicatieveiligheid in zorginstellingen en thuiszorg. Ook deze oplossing helpt zorginstellingen om zich te houden aan de principes. Zo kan ik de Thuiszorg nog beter ondersteunen in de dagelijkste zorg voor hun cliënten.

Wijs

Wat ik mijn collega apothekers wil adviseren? Het is echt wijs om deze masterclass te volgen. Het zet je heel erg aan het denken als apotheker. Wat gebeurd er in de thuiszorg en wat wil ik daarmee? In de cursus krijg je voldoende bagage om daar mee te beginnen.”