december 2020

Medicatie+Zorg ondersteunt bij WLZ-vraagstukken

07 december 2020
‘WLZ-bedden’; cliënten die onder de Wet Langdurige zorg vallen, roepen regelmatig vragen op bij apotheken.Vaak kunnen we met heldere uitleg, conceptcontracten en procesbegeleiding, in korte tijd de samenwerking tussen apotheek en zorginstelling optimaliseren.

Cliënten die niet (goed) kunnen lezen in de apotheek

07 december 2020
Analfabetisme, anderstalig of laaggeletterdheid kan een enorme impact hebben op de therapietrouw en medicatieveiligheid.