“Instellingsfarmacie is pionieren, maar dankzij Medicatie+Zorg met professionele begeleiding!” - Caspar van Thoor

04-09-2020

Sinds 2000 is hij apotheker, Caspar van Thoor. Het vak is hem met de paplepel ingegoten. Zijn vader is apotheker, moeder apothekersassistent en samen met zijn zus runt Caspar nu vier Service Apotheken. Onlangs met een nieuw specialisme: instellingsfarmacie. We stellen hem hier vijf vragen over.

Waarom instellingsfarmacie?

“Het is inhoudelijk en organisatorisch ontzettend interessant om aan zorginstellingen de medicatie met de bijbehorende farmaceutische zorg te leveren. De zorgvraag van deze voornamelijk chronische patiënten is anders dan in de wijk. We hebben te maken met polyfarmacie en we helpen de instellingen om het medicatieproces efficiënt en patiëntvriendelijk in te richten. Dat doen we samen met de artsen, de verpleegkundigen en de verzorgenden-IG, vanuit één systeem. Kwaliteitsmanagement en ICT van de instelling zijn ondersteunend en noodzakelijk om dit in goede banen te leiden. De organisatie, het proces en de logistiek daarachter is complex en dynamisch. Dat vind ik juist leuk!”

Hoe ben je bij de zorginstelling in beeld gekomen?

“Zorginstelling Zuyderland opende een aanbesteding voor een samenwerking met één apotheek. Uiteindelijk hebben wij die aanbesteding samen met Medicatie + Zorg gewonnen, daar ben ik hen dankbaar voor! We zijn al heel lang coöperant ben bij Mosadex. We kennen Mosadex en de dochterbedrijven goed. Mosadex staat voor optimale farmaceutische zorg, innovatie en kwaliteit, en daar ga ik ook voor. Toen Dino van Medicatie+Zorg mij benaderde voor de aanbesteding had ik er direct vertrouwen in.”

Hoe verliep het aanbestedingstraject?

“Zuyderland had een pakket aan voorwaarden voor de aanbesteding. Hierin verdiepte Medicatie+Zorg zich, want zij hebben veel ervaringen met aanbestedingstrajecten en begrijpen de materie dus goed. Ik heb voornamelijk contact met Dino in de Braekt en Anke Lemmen. Ik neem de beslissingen maar zij adviseren mij. Daarnaast ondersteunen ze in de communicatie met de instelling, de inrichting van de processen en hebben ze handige documenten en andere hulpstukken zoals masterclasses. Zo hoef ik het wiel niet opnieuw uit te vinden!”

“Ik hoef het wiel niet opnieuw uit te vinden!”

“Medicatie+Zorg heeft het contract met Zuyderland gesloten, mijn apotheek is de uitvoerende partij. Zuyderland wilde namelijk graag samenwerken met een grote, bekende partij in de markt. Voor de invulling van het medicatieproces belde ik bijna dagelijks Anke Lemmen. En nu nog steeds hebben we nauw contact. Het is een avontuur, want samen met mijn team zijn we in korte tijd een nieuwe expertise aan het ontwikkelen, maar dan met professionele begeleiding.”

Hoe zag dat er uit in de praktijk?

“Er is een instellingsapotheek binnen de bestaande openbare apotheek ingericht. Een ruimte specifiek voor instellingsfarmacie. Alle processen binnen die muren zijn nieuw. Mede door het computersysteem en het specifieke logistieke proces hebben we een andere routing gecreëerd . We hebben intern vacatures uitgezet om een team samen te stellen, specifiek voor de instellingsapotheek. Assistentes die zin hadden in iets nieuws en flexibel genoeg zijn om deze nieuwe uitdaging aan te gaan. In totaal zijn we ongeveer één jaar bezig geweest met de voorbereiding. Uiteraard heb ik ook deelgenomen aan de Medicatie + Zorg Masterclass Instellingsfarmacie. Deze masterclass is specifiek voor apothekers met dit specialisme. Daar heb ik veel inspiratie en kennis opgedaan. Corona zorgde wel nog voor wat vertraging maar inmiddels zijn we operationeel!”

Heb je tips voor andere apothekers?

“Zeker: weet waar je aan begint. Instellingsfarmacie is een specialisme en doe je niet ‘even erbij’. Een professionele samenwerking met de zorginstelling is vereist en daar moet je écht een aparte bedrijfsvoering voor inrichten. Heb je dat nog niet? Begin dan niet alleen aan een aanbestedingstraject maar schakel de hulp in van Medicatie+Zorg. Zonder Dino en Anke was het mij niet gelukt!”