Medicatie+Zorg ondersteunt bij WLZ-vraagstukken

07-12-2020

‘WLZ-bedden’; cliënten die onder de Wet Langdurige zorg vallen, roepen regelmatig vragen op bij apotheken.Vaak kunnen we met heldere uitleg, conceptcontracten en procesbegeleiding, in korte tijd de samenwerking tussen apotheek en zorginstelling optimaliseren. Dino In de Braekt, manager Medicatie+ Zorg; “Wij raden altijd aan hier proactief het gesprek aan te gaan. Beide partijen hebben baat bij heldere afspraken”

Land van Horne kiest voor TOP Instellingsapotheek Vlaslant

De apotheek gaat de farmaceutische dienstverlening voor zorginstelling Land van Horne de komende jaren verzorgen. Land van Horne heeft zowel WLZ als ZWV cliënten in zorg. Medicatie+Zorg ondersteunde bij de aanbesteding.

Voor apotheker Ilaha Mamedova de eerste keer dat ze onderdeel was van het aanbestedingsproces

Ilaha: “De samenwerking met Medicatie+Zorg heb ik top ervaren. Ze begeleiden waar nodig, schakelen snel en bieden je allerlei tools aan. Deze aanbesteding hebben we dan ook echt samen gewonnen. Binnen TOP Instellingsapotheek Vlaslant is veel ervaring met instellingsfarmacie, maar ik was nog niet eerder zo nauw betrokken bij het aanbesteden.”

Hoe heb je het proces ervaren?

“Wat ik spannend vond tijdens de aanbestedingsronde is dat je aan tafel gaat met mensen die verschillende functies hebben binnen zo’n instelling waar je normaal gesproken als openbaar apotheker niet in aanraking mee komt. Mijn collega’s hebben hier ruime ervaring mee, voor mij was spannend maar tegelijkertijd ook vernieuwend en enerverend. Je gaat meer nadenken over hoe wij als apotheek processen hebben ingericht, waarin wij goed zijn en hoe we ons van anderen kunnen onderscheiden.”

 “Uiteindelijk is onze drijfveer goede zorg te verlenen, of dat nou aan de cliënt is die thuis woont of in een instelling verblijft, maakt niks uit”

Het beleveren van een instelling verschilt alleen van de openbare apotheek in de zin dat je het anders moet inrichten volgens Ilaha.  “De verwachtingen van Land Van Horne zijn dat wij als apotheek niet alleen de medicijnen beleveren maar ook meedenken in het proces; van medicijnen beleveren tot aan toedienen. Dat we rekening houden met de wensen van de zorg zodat de voorschrijvers de best mogelijke zorg aan de cliënt leveren.”

Neem contact op via info@medicatiepluszorg.nl voor een vrijblijvend advies.
Meer lezen over TOP Instellingsapotheken