UPDATE // Hoe wordt de lockdown in instellingen afgebouwd?

29-05-2020

Al eerder verscheen dit eerste artikel op de website van Medicatie+Zorg over het afbouwen van de lockdown in instellingen. 

Bij het afbouwen van de lockdown wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende typen instellingen. Voor ieder type geldt een andere regeling. Voor instellingsapotheken zijn er geen dirécte aanpassingen noodzakelijk. Wel adviseren wij om op de hoogte te blijven, zodat u weet wat er speelt bij uw instelling. Alle landelijke informatie voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis vindt u hier. Zo kunt u op ieder moment, gevraagd en ongevraagd, advies geven binnen uw vakgebied. 

Wij inventariseerden welke wijzigingen in de maatregelen inmiddels bekend zijn en zetten deze voor u op een rij. 

 

De bezoekregeling voor verpleeghuizen

De voorwaarden voor openstelling zijn gelijk gebleven t.o.v. de vorige berichtgeving. De volgende stappen in het openstellingstraject zijn bekend gemaakt:

  • Tussen 25 mei en 15 juni mogen alle verpleeghuisorganisaties die aan de randvoorwaarden voldoen, beginnen met het toelaten van één vaste bezoeker per bewoner in het verpleeghuis. Vanaf 15 juni moet het in elk verpleeghuis mogelijk zijn om één vaste bezoeker per bewoner op bezoek te laten komen.
  • Na 15 juli zal de bezoekregeling verder verruimd worden.

Voorwaarden openstelling tot 15 juli:

  • Verpleeghuis is vrij van besmettingen.
  • Instemming verleend door cliëntenraad, ondernemingsraad, verpleegkundige adviesraad/professionele adviesraad, het management en de specialist ouderengeneeskunde van de locatie.
  • Anderhalve meter afstand is mogelijk.
  • Aanvullende eisen hygiëne, beschermingsmiddelen en personeelsbezetting.

Meer lezen, ook over succes- en faalfactoren? Ga naar de nieuwste Handreiking bezoekregeling Verpleeghuizen op de website van Actiz

 

Bezoekregeling gehandicapten- en jeugdzorg én GGZ

Voor bezoek aan bewoners van gehandicapten-, jeugdzorg- én GGZ-zorginstellingen geldt dat steeds meer naar maatwerkoplossingen gekeken wordt. De bezoekregelingen kunnen zowel strikter als losser georganiseerd worden op basis van locatie en doelgroep.

Over het algemeen mag één ‘cruciale persoon’ per cliënt de instelling bezoeken. Cruciale personen zijn mensen (veelal familie) die nodig zijn voor de continuïteit van de zorg en dienstverlening of die voor het emotioneel/psychisch welzijn van de cliënt erg belangrijk zijn. Vanaf 1 juni kan dagbesteding in (kleinere) groepen weer worden opgestart, nog altijd binnen de hygiënemaatregelen van het RIVM.

Vervolgstappen openstelling worden waar mogelijk gelijk getrokken met die in de verpleeghuiszorg.

Handreikingen per doelgroep: