Apotheek

Door advies en scholing maken wij van u de beste lokale specialist.

Bij ons kunt u terecht voor:

 • Samenwerking eerste en tweede lijn
  Samenwerken met huisartsen, thuiszorgorganisaties en zorginstellingen is geen vanzelfsprekendheid. Wet- en regelgeving, bekostiging en eisen van de Inspectie: dat vraagt om maatwerk. Medicatie+Zorg heeft veel ervaring op dit gebied en denkt graag met u mee voor een passende oplossing.
   
 • Veilig Principes in medicatieketen
  Om de medicatieveiligheid van uw cliënten te borgen zijn de ‘Veilige Principes’ in de medicatieketen opgesteld. Medicatie+Zorg is bekend met deze theorie en de dagelijkse praktijk om op basis van deze Veilige Principes een professionele afweging te maken bij het dagelijkse handelen voor uw apotheek.
   
 • Audits en managementrapportage
  Actief als instellingsapotheek? Dan wordt u gevraagd audits uit te voeren bij een zorgorganisatie. Wij adviseren u graag waar u op moet letten. En hoe u van uw analyse een overzichtelijke managementrapportage inclusief
  verbetervoorstellen maakt.
   
 • GDP (geneesmiddeldistributieprotocol)
  Voor het opstellen en vlekkeloos implementeren van het GDP is expertise nodig. Ondersteuning nodig? Medicatie+Zorg adviseert u graag en kijkt bij alles kritisch naar de medicatieveiligheid. 
   
 • Actuele wet- en regelgeving – inspectieproof
  Heeft u uw samenwerking met de zorgorganisatie in een overeenkomst of contract vastgelegd? Hoe gaat u om met het muteren van medicatie in de Medicatierol? Zomaar twee voorbeelden waar de Inspectie voor Gezondheidszorg op toetst. Wij hebben een uitgebreide checklist voor u beschikbaar, zodat u gegarandeerd inspectieproof werkt.
   
 • Scholing
  Medicatie+Zorg is een expertisecentrum met brede kennis en ervaring op het gebied van farmacotherapie, actuele wet- en regelgeving, instellingsautomatisering en aanbestedingen. Deze scholingen zijn een must om u zelf te ontwikkelen tot specialist! Wij ontwikkelen deze scholing in samenwerking met het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik.

  Onze scholingen:
     
        - Masterclass instellingsfarmacie
        - Masterclass thuiszorg
        - E-learning ‘Veilige Principes in de medicatieketen’ (1,5 StiPCO-punt)
   

 • Automatisering
  Automatisering vormt een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering in de apotheek. Het zorgt voor efficiency en effectiviteit. Feit is dat andere professionals en zorgorganisaties vaak met andere softwaresystemen werken die niet te integreren of te koppelen zijn met het apotheekinformatiesysteem (AIS). Dit is van invloed op de functionaliteit en veiligheid van werkwijzen van het medicatieproces. Vanuit onze ervaringen met de diverse softwaresystemen, denken wij graag mee in het zoeken naar haalbare oplossingen. 
   
 • Advies op maat
  Omdat iedere apotheek vanuit zijn eigen visie en missie, in zijn eigen markt en omgeving met zijn mogelijkheden acteert is een standaardoplossing vaak niet de beste oplossing. Door samen met de apotheker de situatie in kaart te brengen en de juiste alternatieven te beoordelen, kan er een passende oplossing worden opgesteld. Medicatie+Zorg is hierbij uw samenwerkingspartner!