Zorginstelling

Onze apothekers zijn gespecialiseerd in ouderenzorg, verstandelijk beperkten zorg, geestelijke gezondheidszorg en begeleid wonen. 

Bij ons kunt u terecht voor:

 • Lokale specialist
  Via het netwerk van Mosadex Groep selecteren wij voor u dé lokale specialist op het gebied van instellingsfarmacie. We letten onder andere op kennis over instellingsfarmacie, optimale servicebereidheid, flexibiliteit en snelheid van leveren. Onze lokale specialist kan 24/7 farmaceutische zorg verlenen aan uw cliënten en heeft uitstekende contacten met zowel eerste- als tweedelijnsvoorschrijvers.
   
 • Veilig Principes in medicatieketen
  De basis voor een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen is de relevante wet- en regelgeving zoals (onder andere) vastgelegd in het document ‘Veilige Principes in de medicatieketen’. De Inspectie voor de Gezondheidszorg beschouwt de Veilige Principes als veldnorm. Vanzelfsprekend zijn de apotheken waarmee wij samenwerken op de hoogte van deze Veilige Principes en handelen zij daarnaar.
   
 • Audits medicatieproces - inspectieproof
  Is uw medicatieproces wel veilig en voldoet het aan de huidige wet- en regelgeving? Medicatie+Zorg is gespecialiseerd in het uitvoeren van audits. Wij analyseren uw huidige processen en geven uw zorginstelling advies over de optimalisatie zodat u gegarandeerd inspectieproof bent.
   
 • GDP (geneesmiddeldistributieprotocol)
  U maakt gebruik van de diensten van een gespecialiseerde apotheek? Of u wilt daar op korte termijn gebruik van gaan maken? Onderdeel van uw overeenkomst is een geneesmiddeldistributieprotocol met een beschrijving van de taken, bevoegdheden en (eind)verantwoordelijkheden, protocollen en werkinstructies. Wij adviseren u graag over de juiste invulling en zorgen voor een vlekkeloze implementatie.
   
 • Scholing 
  Afhankelijk van opleiding, behoeften of kennistekort van uw zorgmedewerkers verzorgen wij scholing op maat. Samen met u en de apotheker worden uw medewerkers geïnstrueerd over het medicatieproces en werking, bijwerking, interacties van medicatie.
   
 • Automatisering
  Vanuit de praktijk kennen wij de voor- en nadelen van veel ICT-applicaties. Zoals het Elektronisch Voorschijf Systeem (EVS), het elektronisch cliëntendossier (ECD) en digitaal toedienregistratiesysteem (TRS). Wij adviseren u graag.