UPDATE // Hoe gaat het nu met instellingsapotheek Kluis?

26-08-2021

In 2020 begon Apotheek Kluis met het verzorgen van de instellingsfarmacie bij Zorginstelling Zuyderland. We spraken apotheker Caspar van Thoor destijds over zijn ervaringen met het aanbestedingstraject. Bijna een jaar later vragen we hem hoe het nu gaat.

Hoe gaat het nu met de instellingsapotheek?

“Na een intensieve opstartfase hebben we een goed ritme gevonden. We lopen nog regelmatig tegen kleine problemen aan. Hieruit halen we onze leerpunten en verbeteren we ons proces. De samenwerking met de zorginstelling verloopt goed. Er zijn korte lijnen en iedereen staat ons vriendelijk te woord. Vorig jaar zijn structurele overleggen opgestart, zoals het FTO, een medicatiecommissie en management overleggen. Hier zijn we erg tevreden over. Uit deze overleggen komen gezamenlijke actie- en verbeterpunten en iedereen neemt zijn of haar verantwoordelijkheid. Dit geeft vertrouwen en hiermee bouwen we samen aan toekomstbestendige en veilige farmaceutische zorg binnen de zorginstelling. We hebben een gezamenlijk doel: samen zorgen dat de medicatieveiligheid van de bewoners optimaal is."

"We hebben een gezamenlijk doel: samen zorgen dat de medicatieveiligheid van de bewoners optimaal is."

Hoe vinden de assistenten het?

”Voor de assistenten is het een leuke aanvulling naast de openbare farmacie. Maar het is niet voor iedereen weggelegd. Het is veel schakelen tussen werkzaamheden en je moet goed opletten wat je in het voorschrijfsysteem doet.“

Heb je een tip voor andere apothekers?

”Onderschat het belang van communicatie niet. Leef je in, in de gedachten en werkdruk van de ander. Door effectiever te communiceren verhogen we het vertrouwen, de betrokkenheid en de productiviteit van alle betrokkenen in het medicatieproces. Ook hebben we geleerd dat het blijven herhalen van dezelfde boodschap bijdraagt aan een goede samenwerking.” 

Wat staat er nog op de agenda met betrekking tot de instellingsfarmacie?

“Een jaar na dato maken we samen met de zorginstelling een verdiepingsslag om processen te optimaliseren. We gebruiken de komende periode om onder andere incidenten beter te registreren en naar elkaar terug te koppelen. Dit doen we middels een methode waarmee we stap voor stap het werk, de prestaties en de organisatie verbeteren. Tevens zijn we vorig jaar gestart met managementanalyses. We willen deze samen met Medicatie+Zorg perfectioneren zodat alleen zinvolle stuurinformatie wordt verstrekt en we onszelf geen onnodig werk bezorgen.”

Wilt u meer leren over instellingsfarmacie?

Tijdens de Masterclass Instellingsfarmacie helpen wij u om samen met de zorginstelling de medicatieveiligheid te waarborgen en een optimale samenwerking te organiseren.